Fondberg & Wincent
ROX_SIN_4877_480160126_Student_FOW.jpg

Skola

Det digitala beroendet ökar.
Hur skyddar vi våra elever?

Ökade kunskap minskar digitalt beroende!

Fondberg & Wincent är ledande inom digitalt beroende och stresshantering för företag, skolor och organisationer.
Vi erbjuder temadagar med föreläsningar, utbildningar och workshops för att ni ska kunna öka fokuset hos elever och personal i skolan.

 

Föreläsningar, Workshops & Temadagar

ROX_SIN_4881_Dataspelskille_FOW_SMALL.jpg

När vi släpper kontrollen - En föreläsning om spelberoende

Dataspelsindustrin är en starkt växande kraft i vårt samhälle och barnen tillbringar mer och mer tid framför sina skärmar. Att släppa kontrollen är till för elever som spelar för mycket, eller för dig som vill få tips, råd och konkreta verktyg för att kunna konfrontera och hantera barn med dataspelsmissbruk.
Moderna spel är designade på ett sätt som kan göra att barn och ungdomar lätt utvecklar ett beroende av denna digitala verklighet, vilket bland annat kan leda till sänkta betyg och hemmasittarproblematik. Vi kan även ta oss an individer med denna problematik med hjälp av våra terapeuter som har lång erfarenhet att arbeta med skärm och dataspelsbereonde.

ROX_SIN_4880_600698486_Sleeping_Mobile_FOW_SMALL.jpg

Den Digitala Drogen - En föreläsning om Skärmbereonde

Utgångspunkten för denna föreläsning är INTE att skärmanvändande i sig är något dåligt. Det är snarare att vi ska kunna njuta av vår elektronik och använda den utan att förlora våra liv. Föreläsningen hjälper dig även att identifiera det digitala beroendet och förser dig med konkreta verktyg. Den behandlar även internet- och mobilmissbruk, vetenskapliga studier, och berättar vad som händer med oss när vi överanvänder vår teknologi.

ROX_SIN_4889_863542218_Forelasning_Skolpersonal_FOW_SMALL.jpg

Föräldrar Föreläsningar och workshops för skolpersonal

För att kunna göra reel förändring behövs oftast att inte bara elever utan också föräldrar och lärare få möjligheten att lära sig mer om digitala beroenden. Därför bokar de flesta skolor även in en föreläsning för föräldrar att delta i. Tillsammans kan nu skolan få bättre resultat i skolan och en ökad förståelse av problematiken. Hur känner man igen ett digitalt missbruk? Vilka regler bör gälla i hemmen? I Våra workshops så får n även chansen att sätta hållbara regler för både personal och elever.

Kontakta oss nedan!

så berättar vi mer om våra skolföreläsningar, temadagar och workshops.
Du kan också maila oss på skolor@fondbergwincent.se eller ringa 08 - 23 30 07

Namn *
Namn
Samtycke *
Jag samtycker till att Fondberg & Wincent sparar mina uppgifter. Registrering och hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Läs mer