Fondberg & Wincent

Om oss

Samtycke

Samtycke insamlande av personuppgifter

Härmed godkänner jag att Fondberg & Wincent får registrera mina personuppgifter, registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte Du ger ditt samtycker till att Fondberg & Wincent registrerar de personuppgifter som behövs för att Fondberg & Wincent ska kunna kommunicera till dig angående Fondberg & Wincents erbjudanden och kampanjer. Personuppgifterna används bara inom ramen för Fondberg & Wincent verksamhet, t.ex. utskick av nyhetsbrev, kallelser, SMS och dylik information och erbjudanden.

Personuppgifter som behandlas av Fondberg & Wincent Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, email, personnummer, födelsedatum och kön, intresseområde.

Dina rättigheter Du  har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du oss via info@fondbergwincent.se