Fondberg & Wincent

Aktuellt

Det mänskliga  post-digitala arbetet

Fondberg & Wincent på Nobelgymnasiet i Karlstad

Språkläraren UllaCarin Boes säger att de jobbar aktivt för att minska mobilanvändandet på Nobelgymnasiet och förbättra den digitala arbetsmiljön. – Mobilanvändandet ökade radikalt med snapchat, det är förfärligt. Vi för en seriös diskussion på våra lärarmöten hur vi ska minska användandet under lektionstid. Vi samlar in dem i en mobildagislåda så gott det går, men en del använder dem för att ta bilder av information på tavlan och för att dokumentera sina arbeten. Jag skulle vilja ha ett totalförbud, de behöver den inte när de har datorn, säger hon.

Hälsa och välmående nummer två tidningens chefs lista över framtidens arbetsplts

Tidningen chef har listat vad som är viktigast i framtidens arbetsplats och tydligt är att välmående är en mycket viktig del. 

2) Välmåendet i första hand

Arbetsgivaren måste prioritera att medarbetarna har en sund balans med arbets- och privatliv. När gränserna suddas ut ställer det högre krav på arbetsgivaren. Därför behövs det ett större fokus på hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Det kan vara bättre luftkvalité, bättre temperatur i lokalen, tillgång till grönskande växter, isolering från störande buller samt att företaget uppmuntrar till aktivitet och goda matvanor. Enligt siffror från Arbetsmiljöverket presterar en medarbetare med arbetsplatsproblem i snitt 38 procent sämre än om situationen varit omvänd.

Stor studie om "gränslöst arbete" på Trafikverket

En större studie om gränslöst arbete har påbörjats mellan Trafikverket och Högskolan i Gävle. Forskare ska studera arbetskulturen på Trafikverket för att kartlägga för-och nackdelar med att personalen alltid är nåbar. 

https://www.nyteknik.se/nyheter/granslos-arbetstid-pa-trafikverket-under-lupp-6336388