Fondberg & Wincent

Aktuellt

Det mänskliga  post-digitala arbetet

Posts tagged välmånde
Hälsa och välmående nummer två tidningens chefs lista över framtidens arbetsplts

Tidningen chef har listat vad som är viktigast i framtidens arbetsplats och tydligt är att välmående är en mycket viktig del. 

2) Välmåendet i första hand

Arbetsgivaren måste prioritera att medarbetarna har en sund balans med arbets- och privatliv. När gränserna suddas ut ställer det högre krav på arbetsgivaren. Därför behövs det ett större fokus på hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Det kan vara bättre luftkvalité, bättre temperatur i lokalen, tillgång till grönskande växter, isolering från störande buller samt att företaget uppmuntrar till aktivitet och goda matvanor. Enligt siffror från Arbetsmiljöverket presterar en medarbetare med arbetsplatsproblem i snitt 38 procent sämre än om situationen varit omvänd.